Persbericht Gemeenschapscentrum

Aanleiding voor dit persbericht van CD&V Plus, Zwalm is een artikel in het Nieuwsblad, Editie Oost-Vlaanderen van 17 september 2016 met als titel: VoorZwalm zegt gemeente 1,5 miljoen euro te besparen. Oppositie; “Post is goedkoop alternatief voor nieuwbouw”

VoorZwalm, een van de oppositiepartijen zegt: “CD&V Plus staat er bij en kijkt er naar”.

Waarover gaat het? Het gemeentebestuur heeft beslist om een gemeenschapscentrum te bouwen op de site naast de sporthal, kant Sportlaan. Het gemeenschapscentrum heeft als doel om de bibliotheek te huisvesten en alle verenigingen van Zwalm de ruimte te geven voor (vergader) lokalen. Voor de jeugdverenigingen is in dezelfde buurt ook een oplossing gevonden.

VoorZwalm wil nu dat de gemeente het oude postgebouw aankoopt voor 500.000 euro voor de bibliotheek en de uitleendienst.

Wij hebben de visiedagen, gebeurd tijdens de vorige legislatuur, rond het gemeentelijke patrimonium gesteund. Daarbij hebben gemeentepersoneel en politiek samen gewerkt om een visie uit te bouwen rond de behoeften aan ruimte, de leegstaande of onderbenutte gebouwen en de kostprijs voor onderhoud en exploitatie.

Die breed gedragen visie, die uit de visiedagen is naar voor gekomen, bestaat erin dat de diensten gecentraliseerd worden in een of meerdere gebouwen die dicht in het centrum liggen. Dit biedt de mogelijkheid om op de meest efficiënte manier het toezicht, het energieverbruik, de mobiliteit/parkeerbeleid en het onderhoud te organiseren.

Het nieuw te bouwen gemeenschapscentrum wordt hoofdzakelijk betaald, door de verkoop van pastorijen. Hierdoor krijgen deze oude gebouwen een eigenaar die zorg draagt voor de instandhouding, renovatie en modernisering. De gemeente kon de nodige renovaties van dit meestal onderbenutte patrimonium niet betalen uit de opbrengst van de huurgelden.

De aankoop van een oud leegstaand postkantoor past niet in deze visie en ook al zou de aankoopprijs “slechts” 500.000 euro bedragen, de kosten voor aanpassing en onderhoud en de beperkingen van de ligging en de grootte van het gebouw zouden maken dat het totaalplaatje waarschijnlijk duurder uit zou komen en minder optimaal zou zijn.

CD&V Plus is een constructieve en loyale partner in het gemeentebestuur. Dat is iets anders dan een passieve toeschouwer zoals in het geciteerde artikel wordt gesuggereerd.

CD&V Plus is consequent met de houding die zij in dit dossier tijdens de vorige legislatuur heeft aangenomen en loyaal met haar coalitiepartner in de huidige legislatuur. Wij verwijzen naar het gemeenteraardsbesluit van 26.10.2010, reeds in de vorige legislatuur, waarbij de principiële beslissing werd genomen om een nieuwbouw te zetten voor het OCMW, gemeentelijke bibliotheek, sociale zaken en cultuurdienst. – raming 2.500.000 euro incl. BTW en aanstelling Solva als projectleider. En het gemeenteraadsbesluit van 29.03.2011 tot grondige herstelling van de sporthal.

Het gemeenschapscentrum is hier het gevolg en de logische uitvoering van. (De weglating van OCMW/sociale zaken, is er gekomen omdat Zwalm voorloper was van de fusies gemeente-OCMW en deze diensten al geïntegreerd heeft in het Gemeentehuis. Dit heeft ook al een besparing opgeleverd)

CD&V Plus probeert dus het patrimonium zo gunstig mogelijk en actief te beheren, om met zo weinig mogelijk gemeenschapsgeld, zo goed mogelijk haar taken te kunnen uitvoeren en geschikte ruimtes aan te bieden, met doordachte mobiliteit en parkeergelegenheid.

Het dossier van de kerken is in dat verband nog niet uitgerijpt om vandaag over te communiceren. De problematiek van de bescherming voor erfgoedwaarde, de begraafplaatsen, parkeergelegenheid, het eigendomsstatuut en dergelijke zijn elementen die deze zaak zeer moeilijk maken. Maar we blijven binnen dezelfde visie hieraan verder werken.

Zwalm, 17 september 2016

 

Contact

Eric De Vriendt, Schepen voor CD&V Plus :ericdvr@gmail.com , 0473 33 16 14

Bernhard Ardaen, Voorzitter CD&V Zwalm, coördinator CD&V Plus Zwalm:

Bernhard.ardaen@b-crownadvisors.com, 0479 93 55 46

 

Share/Save