Programma 1 inleiding

Programma

In de nieuwe legislatuur, die op 1 januari 2013 van start gaat, wil CD&V PLUS meebouwen aan een warme gemeente Zwalm, niet enkel in woorden, maar ook – en vooral – in daden.
De mandatarissen van CD&V PLUS willen het beste van zichzelf geven om van Zwalm een samenleving te maken die mensen kansen biedt, maar hen ook aanzet om de geboden kansen te grijpen.
Zij stellen hun talenten ten dienste van de lokale gemeenschap door een beleid op maat van de noden van de inwoners vorm te geven, waarbij zij steeds zorgzaam omspringen met het gemeenschapsgeld,  uw belastingsgeld, dat hen ter beschikking wordt gesteld.

CD&V PLUS streeft voor een eenvoudige, kwaliteitsvolle en efficiënte gemeentelijke dienstverlening.

CD&V PLUS wil zich tevens engageren voor een warme, leefbare samenleving in Zwalm die kan VERSTERKEN, VERBINDEN, VERZORGEN en VOORUITZIEN.

 

1   Een dienstvaardige gemeente

Voor CD&V PLUS is de dienstverlening door de gemeente erg belangrijk.
Via inspraak en nauwe samenwerking met de inwoners van Zwalm kan deze dienstverlening geoptimaliseerd worden. De betrokkenheid van elke Zwalmenaar is cruciaal om een goed en gedragen beleid uit te stippelen, dit zowel op korte, middenlange en lange termijn.

     a Een uitgebreide en kwaliteitsvolle gemeentelijke dienstverlening

De gemeente en het OCMW zijn de bestuursniveaus waar de burgers het vaakst en snelst komen aankloppen. Het is dan ook noodzakelijk dat Zwalm een correcte, kwaliteitsvolle en uitgebreide dienstverlening aan haar inwoners aanbiedt.

     b De gemeente is eenvoudig, klantgericht en efficiënt in haar dienstverlening

Zij voert een open en doorzichtige communicatie op maat van de verschillende bevolkingsgroepen via de gemeentelijke diensten, internet, sociale media, geschreven publicaties en voorlichtingssessies. Informatie moet niet enkel voldoende verspreid worden, maar moet ook door iedereen gemakkelijk begrepen worden.

     c Een gedegen gemeentelijk personeelsbeleid

Het personeel speelt onmiskenbaar de hoofdrol in het bereiken van een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening. Daarnaast is het personeelsbudget een belangrijke post in het gemeentebudget. 
We willen werken met personeel dat goed opgeleid is, dat een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft en dat sterk gemotiveerd en betrokken is. Vertrouwen geven en krijgen is op alle niveaus belangrijk.

Een goed personeelsbeleid, op basis van een onderbouwd personeelsplan dat samen met het gemeentelijk managementteam uitgewerkt wordt, is een noodzaak om tot een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening te komen en tevens de gemeente financieel gezond te houden.

     d Intergemeentelijke samenwerking kan de dienstverlening optimaliseren

We willen verder samenwerken met naburige gemeenten om een betere dienstverlening te verzekeren en dit zowel voor politie, brandweer, drugbestrijding…
Schaalvergroting kan helpen om de dienstverlening betaalbaar te houden.

     e Een financieel gezonde gemeente waar lokale lasten onder controle worden gehouden

Een financieel gezonde situatie moet de basis blijven van het gemeentelijk beleid. CD&V PLUS streeft voor het behoud van de uiterst lage belastingsdruk. Hiervoor is een verantwoord beheer van de middelen noodzakelijk.

We willen werken met een langetermijnvisie die doordachte keuzes verwoordt en die werkt vanuit strategische doelstellingen. Hierbij zal CD&V PLUS zorgen dat de schulden de pan niet uitswingen. 

 

Afbeeldingen: 
Share/Save