Beloftes op dereactie.be

 

Belofte 1: inplanting nieuw containerpark

De problematiek van de inplanting van het nieuwe containerpark ligt ons nauw aan het hart. We beloven dan ook tot het uiterste te gaan om de inplanting te laten doorgaan op de site van de steenbakkerij en niet in de Veldstraat. Een studie op vraag van de Gemeente (bevoegde schepen Eric De Vriendt), en uitgevoerd door Solva, heeft de mogelijkheden van deze site positief in kaart gebracht. De definitieve oplossing zal besproken worden met de bevoegde instanties.  We gaan echter deze uitdaging niet uit de weg en zullen dit dossier verdedigen om tot een oplossing te komen rekening houdend met de wensen van de bevolking.

Belofte 2: verkeersveiligheid

Algemene verkeersveiligheid is een probleem in de verschillende deelgemeentes van Zwalm.  Het probleem doet zich zowel voor op de grote Gewestwegen die Zwalm doorkruisen, als op de kleine landelijke wegen die de verschillende woonkernen met elkaar verbinden. De buurt rond de scholen verdient uiteraard bijzondere aandacht.

CD&V PLUS wil enerzijds de lokale verkeersveiligheid verbeteren en de leefbaarheid verhogen en anderzijds vlot doorgaan verkeer moeten mogelijk maken. Daartoe moet er een gemeentelijk verkeersbeleid uitgewerkt worden en tevens overlegd worden met de hogere overheid die bevoegd is voor de grote wegen die Zwalm doorkruisen.

Belofte 3: aankoop Kasteel Roborst.

De aankoop van het Kasteel van Roborst en het openstellen als openbaar domein lijkt op het eerste zicht een goed idee, maar gaat gepaard met grote investeringen.  De gemeente heeft hiertoe niet de financiële draagkracht. Het huidig gemeentelijk patrimonium schreeuwt trouwens om renovatie zodat de verenigingen onder betere omstandigheden kunnen gehuisvest worden.

CD&V PLUS wil zich dan ook eerder focussen  op kleinere, financieel meer realiseerbare projecten die het  gemeenschapsleven ondersteunen en die ervoor zorgen dat het de gemeente niet opgezadeld wordt met een financiële kater.    Voorbeelden hiervan zijn  speelweide, rustbankjes op de verschillende locaties, enzovoort. Deze zijn goedkoper en meer mensen zullen er kunnen van genieten. 

Share/Save