Heraanleg Zottegemsesteenweg en Boekelbaan (N454) Zwalm komt dichterbij

Cindy Fransen en Eric De Vriendt

Description: logo fractie 1

Zwalm, 15 oktober 2013

PERSBERICHT

De heraanleg van de N454 te Zwalm komt stilaan in zicht.  Het project omvat een volledige heraanleg van het wegdek van de

Zottegemsesteenweg en de Boekelbaan met vrijliggende fietspaden en vernieuwing van de riolering.  De werken zouden ten vroegste eind 2014 van start kunnen gaan. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen (CD&V) van minister Crevits (CD&V), Vlaams minister voor

mobiliteit en openbare werken.

 

Het project is oorspronkelijk louter begonnen als een project van structureel

onderhoud. Later werd beslist van de gelegenheid gebruik te maken om ook de rioleringen te vernieuwen en vrijliggende fietspaden aan te leggen. 

 

Het voorontwerp is in opmaak.  De start- en projectnota dienen nog goedgekeurd te worden.  Een bouwaanvraag dient nog ingediend te worden.  Nadien kan de aanbestedingsprocedure opstarten.

 

Cindy Franssen: “Met het project worden in totaal 8 km vrijliggende fietspaden gerealiseerd langs de Zottegemsesteenweg en de Boekelbaan.  Dit zal ten goede komen van de veiligheid van de fietsers.  In het kader van een duurzaam woon- en werkverkeer is dit een belangrijke realisatie.”

 

Eric De Vriendt (CD&V), schepen te Zwalm: “Ik hoop dat de rioleringswerken, in opdracht van Aquafin, Aquario en de Vlaamse Milieumaatschappij, optimaal

worden afgestemd op de heraanleg van het wegdek van de gewestweg.”

Eric De Vriendt  

Schepen van milieu / M 0473 33 16 14  

E devriendt.eric@belgacom.net  

 

Cindy FRANSSEN  

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator / M 0486 36 54 66  

Vlaams Parlement - 1011 Brussel / T 02 552 43 10 / F 02 552 44 97 /  

E cindy.franssen@vlaamsparlement.be  

Share/Save