Innoverende woonvormen met aandacht voor de noden van onze gezinnen

We nemen in dit nummer één problematiek in het bijzonder onder de loep, met name sociale isolatie en eenzaamheid bij ouderen.

Hoewel vaak nog taboe is het geen geheim dat talrijke senioren zich nu en dan eenzaam voelen en/of geregeld effectief eenzaam zijn. Vereenzaming ontstaat niet zelden na het overlijden van de partner. Ook het wegvallen van sociale contacten binnen de vrienden- & kennissenkring wordt genoemd als oorzaak. Daarnaast is het leggen van nieuwe sociale contacten voor sommige ouderen allesbehalve evident. Tenslotte worden veel bejaarden geconfronteerd met fysieke problemen die de mobiliteit beperken, met een nog sterker isolement tot gevolg.

Het staat vast dat het kunnen blijven ontmoeten van mensen (zowel familieleden als vrienden, kennissen, buren, …) de gezondheid bevordert, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak.

Het is een opdracht van de maatschappij om deze senioren uit hun sociaal isolement te halen: om hen te activeren, te stimuleren tot en te ondersteunen in het leggen van (nieuwe) sociale contacten.

Innovatieve vormen van wonen – die wonen, welzijn en zorg beter met elkaar verbinden -, bieden op dit vlak mooie perspectieven. 

In ons vorig nummer kwam het op stapel staande project binnen het WUG (woonuitbreidingsgebied) tussen Gaverbosdreef, Zuidlaan, Decoenestraat en Zijpgrachtstraat reeds aan bod: de inbedding van het Woon- & Zorgcentrum (WZC) Huize Roborst, een Lokaal Dienstencentrum, een woonzorgzone en een aantal sociale woningen i.s.m. de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Het is hierbij de bedoeling om een integrale visie te creëren met de site aan en rond de sporthal en met de Vrije Basisschool (Decoenestraat), tevens betrokken in dit project.

Zwalm werd niet weerhouden voor het ‘pilootproject wonen’ – een vorige zomer door de Vlaamse Overheid uitgeschreven project – met het opzet ondersteuning te bieden aan vernieuwende en betaalbare woonvormen.

Desalniettemin blijft het de bedoeling om binnen  het WUG op een innoverende manier tegemoet te komen aan een aantal specifieke noden en problemen van gezinnen binnen onze gemeenschap.

Omdat de middelen schaars zijn dient er in dit kader nagedacht te worden over de mogelijkheden van een gedeeld gebruik van ruimtes. Wij denken hierbij aan sanitair, keuken, resto, parkeergelegenheid en dergelijke. Door alles te centraliseren is er de mogelijkheid voor de senior om vlot gebruik te maken van de voorzieningen binnen het WUG (zoals het Lokaal Dienstencentrum) of het WZC (vb samen met een buur een maaltijd gebruiken in het restaurant, deelnemen aan een spelletjesnamiddag of creatieve workshop, edm). Dit alles impliceert een vlotte en efficiënte samenwerking tussen gemeente, OCMW, WZC en alle andere betrokken organisaties en verenigingen.

Een andere grote uitdaging voor Zwalm zijn de 10 kerken die niet langer gebruikt zullen worden voor de erediensten. Wij vragen ons luidop af of het mogelijk is om deze twee uitdagingen – een aangepast sociaal kader creëren voor ouderen en een nuttige neven- of herbestemming voor de kerken vinden – te combineren in een nieuwe mogelijkheid. Wij denken aan een soort begijnhoffunctie. Wij zijn ons ervan bewust dat er vele praktische en wettelijke klippen moeten omzeild worden. Maar we gaan er graag voor!

CD&V Plus staat steeds open voor vragen, ideeën en suggesties rond deze thema’s! Als u met onze ploeg deze thema’s verder wilt uitdiepen bent u uiteraard altijd meer dan welkom.

Getuigenis in KATIE VELGHE, Gelukkig gezin – Zin vinden in het leven van elke dag, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2012, p. 149:

‘Ik weet echt niet wie het meest uitkeek naar het voorleeskwartiertje voor het slapengaan: de kinderen of ik. Soms schudde Luc zijn hoofd over zo een grote tijdsinvestering voor kinderen die zelf al konden lezen, maar het ging om veel meer dan voorlezen. Tijdens dat kwartier gingen we samen op reis en daar beleefden we allemaal veel deugd aan.’

 

Share/Save