Woord van de voorzitter (huis aan huis blad)

Bedankt voor de massale opkomst en medewerking aan onze geslaagde lentebrunch. De warme ondersteuning van onze leden en sympathisanten die we hebben mogen ervaren, geeft de bestuursleden van CD&V Plus veel voldoening en de kracht om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Politiek is mensenwerk. Per definitie onvolmaakt. Het is niet altijd mooi, maar als het met de juiste bedoelingen gebeurt, is het democratische systeem dat wij in Europa en dus ook in België hebben, het best denkbare. De kwaliteit van ons politiek systeem hangt nauw samen met de kwaliteit, de motivatie en de gedrevenheid van de mensen die er (hun) werk van maken. We hebben daarom aan vier parlementairen uit de streek, die Zwalm een warm hart toe dragen bij hun werk in Brussel, gevraagd waarom zij in de politiek gestapt zijn. Wat zij belangrijk vinden in hun engagement, waar zij hun energie vandaan halen om elke dag te werken aan een betere samenleving. En ook welke uitdagingen of obstakels zij nog voor zich zien liggen. Wij hopen dat je als lezer een glimp kan opvangen van de mens achter “de politieker”.

Als je meer wilt weten over hoe het er “achter de schermen” van de politiek aan toe gaat, ben je altijd welkom.

Bernhard Ardaen

Voorzitter CD&V Zwalm

Coordinator CD&V Plus

Share/Save