Erosiebestrijding voor Zwalm

 

Juridisch kunnen erosie-bestrijdende maatregelen niet opgelegd worden. Vanuit het beleid kan men enkel ondersteunen.

In Zwalm zijn er al veel geslaagde projecten uitgewerkt wat betreft erosiebestrijding dankzij de goede medewerking van grondgebruikers.

Onze gemeente heeft een erosiebestrijdingsplan, opgemaakt door het Steunpunt Erosie van de provincie goedgekeurd.

Daarnaast zal de gemeente vanaf volgend jaar ondersteuning geven bij de uitzaaiing van  groenbedekkers.

De erosie-coördinator Kaat Smis bezoekt 2 maal per jaar de grondgebruikers.

Ze geeft advies over mogelijke erosiebestrijdende  maatregelen.

Hierbij wordt ze bijgestaan door een bedrijfsplanner van de VLM. (Vlaamse land maatschappij) Samen organiseren zij info-vergaderingen. 

Share/Save