Open brief aan alle Zwalmmenaars

 

Beste Zwalmenaar,

Het politieke landschap in Zwalm is het voorbije jaar grondig gewijzigd. Samba werd opgericht om de hegemonie van G-Zwalm te breken, wat uiteindelijk ook lukte. Samba bracht een nieuwe wind in onze dierbare gemeente; het nieuwe bestuur durfde te investeren in dienstverlening, open bare werken, sociale en culturele projecten. Echter, de fundamenten van het kartel bleken onvoldoende stabiel om de ingeslagen weg samen verder te zetten.

In navolging van NVA besloot CD&V aileen naar de kiezer te trekken. Deze keuze werd bekrachtigd op een partijbestuur in september vorig jaar. Toen werd ook Eric De Vriendt met overgrote meerderheid als lijsttrekker aangesteld. Deze keuze lag voor de hand, gezien zijn verkiezingsuitslag in 2006, zijn dossierkennis, zijn betrokkenheid en zijn menselijke aanpak om een team te leiden. Juist dat was de mortel die ontbrak in het metselwerk dat Samba heette: een Ieider die mensen verbindt en in volle vertrouwen laat samenwerken.

CD&V breidde, onder invloed van haar enthousiasme, rechtlijnige standpunten en gezonde lange termijnvisie , snel uit tot een nieuw, hecht blok: CD&V-PLUS; een ideale mix van CD&V-getrouwen en onafhankelijken, van ervaring en jeugd, ... allen met een gemeenschappelijke en duidelijke visie over de richting die Zwalm moet inslaan.

De lijstvorming is bij CD&V-PLUS in aile rust en sereniteit verlopen. De basisvoorwaarde dat algemeen belang primeert boven persoonlijk belang, zorgde voor een natuurlijke selectie. De onvoorwaardelijke deelname van aile kandidaten zorgde voor de rest. Het resultaat is een zeer sterke en evenwichtige lijst.

lntussen is er met z'n allen zeer hard gewerkt. ledereen was het er roerend over eens dat elke Zwalmenaar zich moet kunnen vinden in ons beleidsprogramma. Aparte werkgroepen en veelvuldig overleg hebben geleid tot een zeer sterk programma, op maat van Zwalm. Degelijk en verantwoord bestuur staat hierin centraal.

Wenst u meer te weten over wat wij te bieden hebben? Binnenkort krijgt u meer info in de bus of mag je een bezoekje van onze kandidaten verwachten. Ook op onze website www.cdenv-plus.be kunt u steeds terecht.

 

Wij hopen op 14 oktober alvast te mogen rekenen op uw steun.

Hartelijk dank en genegen groeten,

Bernard Vanderstede

Voorzitter CD&V, woordvoerder CD&V-PLUS

"Elke Zwalmenaar lnbegrepen".

Bestanden: 
Share/Save