kerk

Het kerkenbeleidsplan

visie op kerkenbeleidsplan in Zwalm

CD&V Zwalm en CD&V Zwalm Plus

 

De gemeenteraad van Zwalm keurde op donderdag 13/10/2016het parochiekerkenbeleidsplan goed. Het Parochiekerkenbeleidsplan heeft als eindconclusie de herbestemming van 10 Zwalmse kerken. CdenvPlus keurde dit mee goed om de 80% subsidies van de hogere overheden veilig te stellen.Nu pas begint echter het grote werk, nl. wat gaan we als zinvolle, respectvolle en door het brede publiek gedragen herbestemming geven aan de kerken in Zwalm. CdenvPlus wil hierin actief meedenken en –werken.

 

 

Share/Save