Reactie op verbranden van afval in eigen tuin op deredactie.be

 

Wij staan achter een beleid van voorkoming van afval en een zo uitgebreid mogelijke recyclage ervan. Vandaar ons beleid van gescheiden afvalophaling en een toegankelijk containerpark.

Het thuis verbranden is onderworpen aan regels, zie het gasreglement van Zwalm artikel 58. Het toezicht op de naleving ervan ligt in handen van de politiezone. De gemeente kan slechts indirect invloed uitoefenen op de prioriteiten van de politie.

Wanneer wij het hebben over een “warme” gemeente bedoelen wij niet dat iedereen vuur maakt in de tuin. Wij bedoelen met warme gemeente dat wij de mensen oproepen respectvol met elkaar om te gaan met respect voor het milieu en de gemeenschapsvoorzieningen. Op die manier wordt Zwalm een nog aangenamere gemeente om in te wonen.

 

GAS-REGLEMENT

2.11. Verbranden van afval, tuin- en snoeiafval 

Artikel 58

Zowel in open lucht als in een verbrandingsinstallatie voor verwarming van een gebouw (houtkachel, open haard, allesbrander) is het verboden afval en behandeld hout te verbranden.

Verbranding in open lucht (cfr. Veldwetboek en Bosdecreet) is toegelaten voor:

1° Plantaardige afvalstoffen afkomstig van onderhoud van tuinen, ontbossing of ontginning van terreinen, eigen landbouwkundige werkzaamheden mits gelijktijdig voldaan is aan volgende voorwaarden:

- de verbranding gebeurt op meer dan 100 meter afstand van gebouwen, serres, bossen, boomgaarden, of andere landschapselementen,…

- er wordt geen hinder of gevaar veroorzaakt voor de omgeving, noch door rook, geur, of opvliegende bestanddelen

- de verbranding gebeurt tussen 08.00 uur en 20.00 uur.

2° Kampvuur/kerstboomverbrandingen mits wordt voldaan aan volgende voorwaarden:

- aanvragen van een voorafgaandelijke toelating aan de burgemeester

- het betreft een socio-culturele activiteit

- ter plaatse worden de nodige maatregelen genomen om mogelijke brand te voorkomen

- enkel onbehandeld hout en onversierde kerstbomen mogen verbrand worden

- de brandweer en de politie wordt op de hoogte gesteld van de activiteit.

3° Vaste of mobiele barbecuetoestellen.

4° Fytosanitaire maatregelen bij bestrijding van eventuele ziekten mits een voorafgaandelijke

toelating van de burgemeester.

5° Vuurkorven op markten en feestelijkheden, mits wordt voldaan aan volgende voorwaarden:

- aanvragen van een voorafgaandelijke toelating aan de burgemeester versie 21.12.2009  16

- het betreft een socio-culturele activiteit of gezamenlijke commerciële activiteit van een dekenij of

zelfstandigengroepering

- ter plaatse worden de nodige maatregelen genomen om mogelijke brand en verwondingen van

de omstaanders te voorkomen

- enkel onbehandeld hout mag worden verbrand

- de brandweer en de politie wordt op de hoogte gesteld van de activiteit.

6° Brandpreventieoefeningen met blushaarden, mits wordt voldaan aan volgende voorwaarden:

- de oefening wordt geleid door gekwalificeerd personeel of een erkende firma

- aanvragen van een voorafgaandelijke toelating aan de burgemeester

- de omwonenden worden verwittigd om loos alarm te voorkomen

- de oefening uitvoeren zo ver mogelijk verwijderd van gebouwen

- ter plaatse worden de nodige maatregelen genomen om mogelijke brand en verwondingen van de omstaanders te voorkomen

- de politie wordt op de hoogte gesteld van de oefening en aan de brandweer wordt duidelijke

omschrijving van de oefening en een plan overgemaakt met aanduiding van de exacte plaats waar

de blushaard zal aangestoken worden.

Share/Save